KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Wojciech Stawski, rzecznik prasowy, wiceprezes Polskiej Izby Ochrony


Współcześnie od pracowników ochrony wymaga się nie tylko spełniania przez nich podstawowych zadań, a posiadania szeregu nowych kompetencji, m.in. analityki obrazu, która jest w tej chwili kluczowa, pozwala bowiem na selekcję incydentów rejestrowanych przez kamery, informujących np. o potencjalnym niebezpieczeństwie. Umożliwia to szybką reakcję patrolujących obiekty pracowników ochrony fizycznej, jednak nie wszyscy z nich, ze względu na brak odpowiednich kompetencji i wyposażenia, np. w broń, są w stanie odpowiednio interweniować, dlatego warto wziąć pod uwagę zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników.