KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Paweł Molski Planon Product Manager


Biznes usługodawcy polega przecież na spełnieniu oczekiwań klientów, a wyniki firmy zależą od ciągłego podnoszenia efektywności operacyjnej, dlatego w rozwiązaniu Planon dla dostawców usług system CAFM stanowi centralny moduł zarządzania operacyjnego, który jest zintegrowany z aplikacją do zarządzania serwisem w terenie oraz portalem do wymiany informacji z klientami. Zapewnia to pełną transparentność obsługi wszystkich zgłoszeń i usprawnia współpracę z poddostawcami. Uważam, że takie rozszerzone rozwiązanie CAFM to niezbędne narzędzie dla każdej firmy usługowej, która chce skutecznie konkurować z globalnymi dostawcami usług FM, korzystającymi z takich zintegrowanych rozwiązań już od dawna.