KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Magda Szubert, Concept Development Manager, Ecophon Saint-Gobain


Istotna jest ich łatwa dostępność i to, czy faktycznie w sposób rzetelny pokazują wpływ na środowisko w całym cyklu życia. Dobrą praktyką producentów, ułatwiającą inwestorom i projektantom podjęcie decyzji,  mogłoby być również umieszczanie najważniejszych wskaźników środowiskowych, np. śladu węglowego, w karcie produktu. Oczywiście wartości poszczególnych wskaźników powinny wynikać z analizy pełnego cyklu życia, zgodnie z odpowiednią normą.

Dbałość o środowisko naturalne i komfort akustyczny są istotnymi częściami workplace experience, które jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko ponadprzeciętnym doświadczeniem środowiska pracy mamy szansę sprawić, by biuro przyciągało pracowników.