KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Michał Szalej, Lighting Consultant, Signify


A także być elementem wspomagającym procesy logistyczne i kompletacji dzięki funkcji nawigacji wewnątrzbudynkowej opartej na lokalizację punktów świetlnych z technologią VLC  – Visual Light Communication.

Warto rozważyć wprowadzenie serwera z wizualizacją systemu oraz funkcją zbierania danych, co umożliwi sprawną eksploatację systemu i planowanie prac konserwacyjnych. Jeśli już przydarzy się niespodziewana awaria, to poprzez bieżący monitoring szybko zlokalizujemy i usuniemy usterkę, a zgromadzone dane pozwolą przeanalizować zdarzenie i zapobiec podobnym w przyszłości.

Świadomy wybór dostawcy rozwiązań oświetleniowych, który dba o redukcję śladu węglowego, wspiera zamknięty cykl życia produktu, świadomie zarządza surowcami wykorzystywanymi do ich wytworzenia (deklaracje EPD Enviromental Product Declaration), a także wdraża plan konserwacji i utrzymania podczas eksploatacji (QR Code / Service  TAGs) kontrybuuje do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.