KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Grzegorz Kowalik, Chief Procurement Officer Generali


Myślę, że zarówno kwestie ekologiczne, jak i bezpieczeństwa i higieny będą zyskiwały na znaczeniu. Przy wyborze dostawcy stosujemy obowiązkowe kryteria związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, w tym przywiązanie dostawcy do spraw ochrony środowiska. Jednym z kryteriów wyboru jest stosowanie ekologicznych, certyfikowanych środków, wtedy cena usług nie jest najistotniejsza.

Przywiązanie do idei społecznej odpowiedzialności biznesu skutkuje m.in. dodatkowymi kryteriami wyboru dostawcy, np. wymaganiem, aby osoby pracujące w serwisie sprzątającym były zatrudnione na umowę o pracę. Inne kryteria weryfikują brak powiązania potencjalnego dostawcy z finansowaniem terroryzmu, praniem brudnych pieniędzy czy zatrudnianiem nieletnich osób.