KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Jarosław Kaim, doradca techniczno-handlowy EVVA POLSKA


Ocenie zostają poddane również pomieszczenia i strefy obiektu. Ponadto ustala się, kto może mieć do nich dostęp. W efekcie współpracy z ekspertami, bazując na wiedzy technicznej i możliwości łączenia technologii systemów mechanicznych z elektronicznymi, inwestor otrzymuje optymalny system zamknięć.

W wyborze odpowiedniego systemu ważna jest możliwość jego rozszerzenia lub późniejszej dostawy w przypadku rozbudowy lub remontu. W ciągu dziesięciu kolejnych lat powinniśmy otrzymać elastyczny dostęp, obejmujący różne rodzaje wkładek i kluczy. Średni okres użytkowania współczesnych mechanicznych systemów zamknięć wynosi około 20 lat.  Jeśli do współpracy wybierzemy profesjonalnego producenta, możemy podczas tego okresu liczyć na jego wsparcie w zakresie utrzymania istniejących systemów, ich rozbudowy oraz rozszerzenia o dodatkowe wkładki i klucze.

Należy zadbać także o to, by system funkcjonował w sposób przyjazny dla użytkowników i był wyposażony we właściwości techniczne zwiększające bezpieczeństwo, np. wysoką ochronę przed kopiowaniem kluczy i przed manipulacją (np. 4KS, MCS, Akura 44), dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, opatentowany wzór, normy i certyfikaty czy różnorodność komponentów.

W przypadku elektronicznych systemów zamknięć sytuacja wygląda już inaczej, ponieważ komponenty elektroniczne są zawsze uzależnione od dostawców technologii. Niemniej, należy zagwarantować stronie zamawiającej minimum pięcioletni okres dla późniejszych dostaw komponentów do elektronicznych systemów zamknięć. Dodatkowo systemy powinny charakteryzować się łatwością ich użytkowania, opierać na solidnej podstawie mechanicznej (EMZY), spełniać normy i certyfikaty, umożliwiać bezpieczne korzystanie ze smartfonów (AirKey), wykorzystywać szyfrowane połączenie sieciowe i stosowanie standardów interfejsów (Xesar) umożliwiających połączenie z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa budynku. Mogą to być instalacje techniczne, systemy alarmowe lub drogi ewakuacyjne. Oszczędności nakładów administracyjnych powodują, że inwestycja w elektroniczny system zamknięć szybko się zwraca. Warunkiem jest stosowanie sprawdzonych standardów interfejsów i ich dobra dokumentacja.

System zamknięć nieustannie się zmienia i ewoluuje, dlatego warto wybrać regionalnego producenta. Jeśli wkładki i klucze są niezbędne do nowych pomieszczeń lub budynków pomocniczych, muszą być szybko dostarczone. W sytuacji, gdy producent lub jego filia znajduje się w tym samym kraju, można w krótkim czasie, bez skomplikowanych procedur, zrealizować dodatkowe zamówienia i dostawy. Producent powinien mieć także możliwość udostępnienia aktualnego planu dostępów i cyfrowego jego planowania. Fachowe doradztwo, cyfrowe planowanie i krótkie łańcuchy dostaw powinny stać się głównymi kryteriami podczas wyboru dostawcy — zarówno w przypadku nowego zakupu, jak i zamówień uzupełniających. Powinniśmy także wziąć pod uwagę kwestię ochrony danych. Utworzenie planu systemu zamknięć wymaga udostępnienia tych wrażliwych, takich jak np. plany budynków, informacje o systemach alarmowych, wyjściach ewakuacyjnych itp. Dodatkowo, w przypadku systemów elektronicznych, w oprogramowaniu systemu zapisywane i przechowywane są dane osobowe. W związku z tym warto ustalić jasne wytyczne w tym zakresie.