KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Karolina Polkowska, social media manager, Trilux


Kongres „Obiektów”, zorganizowany w miejscu, gdzie wszyscy prelegenci mogli się ze sobą fizycznie spotkać i wymienić doświadczeniami, był też namacalnym dowodem na to, jak bardzo my, jako ludzie, łakniemy kontaktu z drugim człowiekiem i że cyfryzacja, choćby była najbardziej zaawansowana, nie da nam takiego poczucia wspólnoty, jak bezpośredni kontakt i możliwość rozmowy z drugim człowiekiem. W dobie pandemii było to niewątpliwie niezapomniane wydarzenie!