KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Katarzyna Gajewska-Kulma - Strategy Manager, Senior Architect


Całkiem inaczej będą funkcjonowały rozproszone zespoły. Pracodawcy zastanawiają się jakich nowych technologii będą potrzebowały – w tym systemów do zarządzania obecnością w biurze, programów do zarządzania projektami, czy oprogramowania i narzędzi do wideokonferencji.

W ramach współpracy z naszym Klientem, u którego przeprowadziliśmy ankietę Leesman prowadzimy właśnie proces prototypowy, który ma pokazać jak wdrożyć docelowo model pracy hybrydowej na pełna skalę firmy. W ramach warsztatów i wywiadów z pracownikami oraz zarządem wypracowaliśmy nową typologię przestrzeni dla zespołów i aktualnie badamy jej możliwości w zakresie wymiany wiedzy i utrzymania poczucia przynależności. Z ciekawostek – jednym z elementów będzie system umożliwiający obserwację biurowego życia dla tych, którzy pozostają na home office.