KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Artur Górny, Prezes Zarządu MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. od 2006r. oraz Aleksandra Pokój, Kierownik ds. Badań i rozwoju w MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o. o.,


W budynku im. Konrada Blocha to jedynie EP=55,43 kWh/(m2·rok). Parametry te
udało się uzyskać dzięki zintegrowaniu najbardziej zaawansowanych technologii trigeneracji,
fotowoltaiki, aktywnym belkom grzewczo-chłodzącym oraz systemowi BMS (w tym
energooszczędnemu systemowi sterowania oświetleniem naturalnym i sztucznym). Wieloletnie
analizy danych eksploatacyjnych prowadzone przez własny dział badań i rozwoju, doświadczenie
projektowe i wykonawcze oraz implementacja wyłącznie sprawdzonych rozwiązań pozwoliły odnieść
tak wielki sukces.
Nasze nowatorskie podejście do projektowania zostało docenione przez kapitułę
Stowarzyszenia Polska Wentylacja nagrodą główną Nagrody PASCAL 2020, a przedmiotowa instalacja
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem branż komercyjnych. To właśnie w koncepcji
energooszczędnego budownictwa oraz zastosowaniu „zielonej energii” inwestorzy upatrują nadzieję
na rozwój biznesu w zgodzie z naturą i ograniczeniem kosztów.
Wachlarz korzyści ekonomicznych, ekologicznych i użytkowych mających bezpośrednie
przełożenie na budowanie komfortowych przestrzeni istotny jest nie tylko branży komercyjnych
przestrzeni biurowych. Jak wskazują zarządcy nieruchomości, dylematem oszczędności dotknięte są
również branże hotelowe czy medyczne, które szczególnie odczuły taką potrzebę podczas pandemii.
Tu również jest możliwość zastosowania przedmiotowych technologii, jednak dodatkowo z
uwzględnieniem najwyższych norm i właściwości branżowych, np. akustycznych czy higienicznych.

*Wartość wyznaczona dla budynku referencyjnego.