KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Patryk Wajs, Impel Facility Servieces Sp.z o.o.


Jednym z najczęściej spotykanych problemów jest brak pomiarów przepływu wody lodowej i ciepła technologicznego, co ma ogromny wpływ na wysokie koszty energii potrzebnej do ogrzania czy wychłodzenia obiektu.  Ponadto źle wykonywane przeglądy uniemożliwiają wczesne wykrycie usterek i złego stanu instalacji. Wszystkie te nieprawidłowości prowadzą do strat energii.

Wiele błędów popełnianych jest też podczas serwisu i przeglądu wentylacji i klimatyzacji, które niskim kosztem wykonywane są nierzetelnie lub nie są w ogóle realizowane. To tylko pozór oszczędności, bo koszt naprawy instalacji jest niewspółmiernie wyższy niż jej cykliczny przegląd i serwis.