KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Jakub Kurek, Associate Director w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska


Coraz częściej moduły magazynowe mają bardziej operacyjny kształt i nie są już tak głębokie jak kiedyś. Dla najemców standardem stały się rozwiązania takie jak oświetlenie typu LED, destryfikatory powietrza, zwiększona ilość światła dziennego pochodząca nie tylko z dachu, ale coraz częściej również z elewacji bocznych. Ponadto coraz więcej deweloperów buduje magazyny w podwyższonej klasie odporności ogniowej, tj. powyżej 4000 MJ/m2 oraz wysokie na 12 m netto.

Dużym zainteresowaniem będą się nadal cieszyć obiekty dedykowane, czyli tzw. BTS (ang. built-to-suit). Przykładem takiego obiektu może być budynek typu cross-dock mający ponadprzeciętną liczbę bram w porównaniu z normalnym obiektem znajdującym się w parku logistycznym.

Część najemców będzie się decydowało na bardziej przeszklone i zbudowane w lepszym standardzie biura, na zewnątrz od magazynu (tzw. zewnętrzna kostka biurowa), nadając tej przestrzeni zdecydowanie bardziej nowoczesny i reprezentacyjny charakter.

Patrząc na zachodzące zmiany, dostrzegamy oczekiwanie najemców, aby powierzchnia magazynowa była realizowana z zasadą zrównoważonego rozwoju, w trosce o pracowników. Najemcom zależy, aby zapewnić zatrudnionym osobom przyjazne warunki pracy. Wymagają np. wydzielonych stref wypoczynku, siłowni, kantyny, a przy tym chcą dbać o rozwiązania ekologiczne, w tym przede wszystkim racjonalną gospodarkę odpadami i wodą, ograniczenie emisji CO2, efektywne systemy grzewcze oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Jakub Kurek, Associate Director w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska