KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Michał Nowak, Head of Service Expertise Sodexo Polska


Mimo dostępnej infrastruktury technologicznej i systemowych rozwiązań należy pamiętać, że każda nieruchomość jest inna, ma inne możliwości, może różnić się jej przeznaczenie, otoczenie i potrzeby jej użytkowników. Naszą ambicją jest takie opracowanie procesu obsługi  (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, standardów i procesów), aby zaprojektować i wdrożyć najbardziej trafione, zoptymalizowane rozwiązania dla danego obiektu oraz zapewnić bezpieczne warunki pracy na terenie nieruchomości.

Michał Nowak, Head of Service Expertise Sodexo Polska