KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Piotr Gonczaryk Dyrektor Oddziału Warszawa ES-SYSTEM sp. z o.o.


Podczas projektowania instalacji oświetleniowej oprócz temperatury barwowej warto wziąć pod uwagę także kilka innych parametrów. Są to m.in. natężenie oświetlenia (Em) i jego równomierność (U0), wskaźnik olśnienia (UGRL) oraz wierne oddawanie barw (CRI). Łącząc odpowiednio wszystkie te elementy, zapewniamy użytkownikom naprawdę komfortowe, przyjazne światło odpowiadające ich potrzebom.

Piotr Gonczaryk

Dyrektor Oddziału Warszawa

ES-SYSTEM sp. z o.o.