KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Zuzanna Paciorkiewicz MRICS, Head of Operations, Asset Services Poland, Cushman & Wakefiled


O pracy zdalnej mówi się bardzo dużo, jednak podkreślić należy, że dotyczy ona wybranych sektorów, niektórych nie dotyczy wcale, a niektórych – w bardzo wąskim zakresie. W 2021 r. niezmiennie praca zdalna nie będzie dotyczyć handlu, administracji publicznej (w znaczącym stopniu), transportu, usług turystycznych (o ile definitywnie zostaną uruchomione), spedycji, logistyki, produkcji, motoryzacji czy lotnictwa. Przykładowo: gdy biura były w 95% zamknięte, w parkach logistycznych, którymi zarządzamy, praca trwała na pełnych obrotach.

Proporcje w udziale pracy zdalnej znacząco się nie zmienią, aczkolwiek w tym zakresie zaszła w zeszłym roku rewolucja. Nastąpiła przyspieszona i wymuszona cyfryzacja – e-dokumenty, w tym e-faktury, wdrożenie i honorowanie e-podpisów, e-recepty, zdalne porady lekarskie, załatwianie spraw urzędowych mailowo, co kiedyś było nie do pomyślenia. W przypadku wielu firm, nawet tych skostniałych i zbiurokratyzowanych bądź hamowanych przez systemy bezpieczeństwa, wdrożenie systemu pracy zdalnej było możliwe dzięki nowym technologiom w komunikowaniu się, ogromnemu postępowi we wdrożeniach IT, zastosowaniu chmury m.in. do wymiany i przechowywania danych i, co bardzo prozaiczne – doposażeniu pracowników w niezbędny sprzęt. Z pewnością nacisk na pracę zdalną zmaleje w momencie, gdy system edukacji będzie mógł wrócić do tradycyjnej formy nauczania. Mając to na uwadze, trzeba zmierzyć się z faktem, że mimo to nadal większość osób nie ma możliwości pracy z domu ze względu na specyfikę pracy wymagającą obecności w firmie.

Branże, które w znaczącym stopniu nadal pozostaną przy pracy zdalnej, to bankowość (z wyjątkiem placówek detalicznych), ubezpieczenia, IT i telekomunikacja, działania typowo projektowe, sektor naukowo-badawczy, sektor nieruchomości, usługi dla biznesu – nieco uogólniając: sektor B2B. Nie oznacza to wcale, że pracownicy nie tęsknią za biurem. Z badania Cushman & Wakefield i Antal (Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany) przeprowadzonego w Polsce oraz z badania Cushman & Wakefield wykonanego wśród pracowników na całym świecie wynika, że wiele osób dostrzega brak bezpośrednich interakcji z klientami i współpracownikami, deklaruje chęć powrotu do pracy w modelu hybrydowym. Właśnie dlatego firmy z wspomnianych branż stoją przed wyzwaniem polegającym na odpowiednim dostosowaniu miejsc pracy do nowych warunków i do obowiązujących reżimów sanitarnych, aby pracownicy mogli w nich bezpiecznie pracować. Jest to nowy czynnik w stosunku do dotychczasowych wymagań związanych z BHP i warunkami wynikającymi ze zwykłych przepisów, które pracodawcy biorą na siebie, kierując obszar swoich zainteresowań na zagadnienia z obszaru zdrowia i szerzej – dobrostanu pracowników, w czym my, jako konsultanci, wspieramy i doradzamy.

Zuzanna Paciorkiewicz MRICS, Head of Operations, Asset Services Poland, Cushman & Wakefiled