KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Agnieszka Tomczak-Tuzińska, Marketing Director Apsys Polska


Przed branżą handlową czas intensywnej pracy nad utrzymaniem relacji z klientami, wzmocnieniem poczucia wspólnoty i silniejszym osadzeniem w kontekście miejsca.

W nadchodzących latach nie spodziewam się załamania rynku, lecz ewolucji zgodnej z nowymi potrzebami konsumentów. Choć obecnie centra musiały przeorganizować sposób swojego funkcjonowania m.in. za sprawą ograniczenia dodatkowych aktywności dla klientów, to właśnie aspekt socjalny – umożliwiający interakcję, nie tylko na linii klient – sprzedawca lub usługodawca, ale też klient – klient, będzie w przyszłości odgrywał kluczową rolę, pozwalającą obiektom handlowym budować swoją przewagę nad zakupami w sieci.

Rynek z całą pewnością będzie się zmieniał. Po pandemii jeszcze większy nacisk zostanie położony na kompleksowość obiektów handlowych, jakość obsługi i wprowadzanie dodatkowych funkcji. Dużym zainteresowaniem na nowo będą cieszyć się strefy gastronomiczne i rozrywki – coraz atrakcyjniejsze, wzbogacone o nowoczesny design i architekturę zieleni. Równolegle centra handlowe w szerszym zakresie zaczną wdrażać rozwiązania technologiczne. Umiejętne połączenie tych dwóch aspektów, czyli doświadczeń socjalnych, jakie towarzyszą wizycie w centrum handlowym, z udogodnieniami oferowanymi przez nowoczesne technologie, będzie decydować o przyszłości branży.

Agnieszka Tomczak-Tuzińska, Marketing Director Apsys Polska