KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE


Rozwojowi tego trendu sprzyjają czynniki społeczno-demograficzne i duża luka podażowa, która w porównaniu do innych europejskich rynków jest niemal w całości do zagospodarowania.

 

Gdybym miał jednak wskazać kolejne trendy, to byłyby to magazyny i polskie REIT-y. Na te pierwsze boom trwa już od poprzedniego roku. Magazyny i logistyka okazały się najbardziej odporne na skutki gospodarcze koronawirusa. Temat polskich REIT-ów również zaczął przewijać się na przełomie roku i pojawia się szansa na wprowadzenie tych wehikułów nad Wisłą, co zostałoby przyjęte z wielkim optymizmem przez całą branżę nieruchomości.

Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE