KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Agata Kwiatkowska Prawnik i Compliance Officer spółki SPIE Building Solutions


Zdefiniowanie kluczowych czynności powinno wychodzić z reguły z inicjatywy usługodawcy jako podmiotu postrzeganego przez ustawodawcę jako eksperta w relacji ze zleceniodawcą.

Podejmując się zadania przygotowania dokumentacji umownej, nie możemy pominąć faktu, iż rola FM na rynku nieruchomości wciąż ewoluuje. Dostawca usług TechFM poza standardową obsługą techniczną jest w stanie również zaoferować usługi z pogranicza doradztwa inwestycyjnego, w tym m.in. poszukiwanie rozwiązań optymalizujących koszty utrzymania nieruchomości, wdrażanie rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej czy przeprowadzanie audytów poprawności funkcjonowania instalacji.

Mając na względzie zmieniające się dynamicznie standardy rynkowe, wartością dodaną każdej umowy o świadczenie usług FM będą wypracowane zasady i wytyczne dotyczące obszaru BHP, ochrony środowiska czy etyki biznesu.

Kompleksowe uregulowanie umowne poszczególnych obszarów usługi FM eliminuje potencjalne ryzyko konfliktów, tworząc jednocześnie solidną podstawę prawną dla długoterminowych i korzystnych dla obu stron relacji biznesowych.