KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Angelika Baran, koordynator ds. serwisu


Dzięki systematycznym przeglądom i konserwacji, urządzenia pracują sprawniej, a okres ich eksploatacji znacznie się wydłuża. Podsumowując, nawiązanie współpracy z firmą serwisową, która w odpowiednim momencie przypomni o zbliżającym się terminie przeglądu i profesjonalnie go wykona, niesie za sobą długofalowe korzyści.