KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Artur Winnicki, członek zarządu Reesco Group


Jedynym przeciwwskazaniem może być stan techniczny danej instalacji lub jej niezgodność z przepisami, które zmieniają się na przestrzeni lat.

Przy realizacji tego typu projektów kluczową rolę odgrywa świadomość i otwartość klienta. Przykładem współpracy, w ramach której wykorzystaliśmy materiały z recyklingu, jest realizacja dla Syrena Real Estate, polegająca na przebudowie terenów zewnętrznych obiektu biurowego zlokalizowanego na Mokotowie. W tym projekcie wykorzystaliśmy, między innymi, rozkruszoną kostkę brukową do podbudowy nowych dróg, humus do formowania nowych terenów zielonych, czy elementy odwodnienia liniowego, które zostały oczyszczone i przywrócone do użytku. W innym budynku kamienie, które zdobiły ściany dawnego lobby, wykorzystaliśmy do uzupełnienia popękanych posadzek. Nieużywane już pylony reklamowe zostały wkomponowane jako elementy stalowych konstrukcji pawilonu. Drzwi pożarowe, które – zgodnie z założeniami – miały zostać wymienione na nowe, zostały odnowione i zachowane. Ponadto przeszklenia wewnętrzne w stu procentach wykorzystano ponownie. To tylko przykłady z ostatnich realizacji, niemniej wierzymy, iż zarówno nasz udział, jak i wszystkich uczestników sektora nieruchomości przyczyni się do wzrostu wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku, które mają szansę otrzymać drugie życie, co niewątpliwie jest korzystne dla nas wszystkich.