KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Beata Sołtys, członek zarządu Sabur


Pamiętajmy, że systemy BMS warto rozbudowywać. Włączając i integrując z systemem nowe czujniki i urządzenia monitorujące, optymalizujemy działanie obiektu i obniżamy koszty jego funkcjonowania. Zastosowanie  bezprzewodowych technologii i rozwiązań IoT pozwala nam uniknąć kosztownej ingerencji w systemy obiektu, a uruchomienie dodatkowych funkcjonalności w systemie BMS może być zrealizowane w krótkim okresie.

Na koniec chciałabym zachęcić do chwalenia się parametrami naszego budynku, nie tylko w ofertach i raportach. Dostęp do danych o obiekcie dla każdego jego użytkownika w postaci dostępnych pulpitów czy aplikacji wpływa nie tylko na świadomość, że pracuje się w komfortowych i zdrowych pomieszczeniach, ale także z reguły pozwala na wyrobienie nawyków zwiększających oszczędności zużycia mediów i dbałość o środowisko.