Patryk Cichoracki

magazyn "Obiekty"


Redaktor i dziennikarz. Od wielu lat w branży wydawniczej, pracował m.in. jako redaktor merytoryczny publikacji „Książka Obiektu Budowlanego” oraz „Nowe Prawo Budowlane”, a także jako redaktor prowadzący czasopismo „Magazynowanie i Produkcja”.