KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Andrzej Rozmarynowski i Piotr Trojanowski


Przyrost energii odkształconej powoduje m.in. następujące niekorzystne efekty:

– migotanie oświetlenia w szczególności w przypadku lamp żarowych – wpływa na zmęczenie i pogorszenie się naszego samopoczucia;

– nieprawidłową pracę i możliwe uszkodzenia elektroniki i automatyki – przegrzania, przebicia itp.;

– dla silników elektrycznych zwiększenie strat mocy (indukowanie prądów wirowych), przegrzanie w wyniku uszkodzenia izolacji uzwojeń, drgania czy zwiększony hałas, itd.

Na podstawie niektórych przedstawionych efektów pracy urządzeń,  przy dużym wzroście mocy odkształconych, dowiemy się: dlaczego urządzenia w jednej lokalizacji pracują długo i bezawaryjnie, a w innej ulegają częstym awariom.

Częściowo wynika to z jakości energii elektrycznej.

Oczywiście istnieją metody eliminacji niechcianych składowych zasilających urządzenia energii. Jedną z nich jest filtracja. Zastosowanie filtrów eliminuje THD do akceptowalnego poziomu i chroni urządzenia od negatywnego wpływu szkodliwych składowych energii elektrycznej.

Jakość energii, jak wynika z artykułu, ma znaczny wpływ na możliwość obniżenia jej kosztów oraz eksploatacji zainstalowanych w obiekcie urządzeń. Warto więc wiedzieć, jaką energią zasilany jest nasz obiekt, a przy zakupie urządzeń uwzględnić, które urządzenia nie będą powodowały strat ekonomicznych.