KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Damian Lipiński Head of Offices Accounts, Sodexo Polska


Dodatkowo, służąc wiedzą nie tylko na temat bieżących przepisów,
ale również zbliżających się zmian, partner FM pomaga przygotować budynek do nadchodzących standardów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Mówiąc o roli firmy FM w zarządzaniu obiektem, należy pamiętać, że nie sprowadza się ona jedynie do wykonywania konserwacji, przeglądów czy działań reaktywnych. Firma świadcząca obsługę techniczną to dzisiaj proaktywny partner biznesowy, który buduje relacje z klientem. Partnerska współpraca, oparta na zaufaniu, pozwala na dogłębną i krytyczną analizę rozwiązań istniejących w obiekcie klienta. Nawiązanie dialogu umożliwia zidentyfikowanie obszarów, w których istnieje pole do optymalizacji, także kosztowych. Podążanie we wspólnym kierunku znacząco zwiększa potencjał w dążeniu do tworzenia komfortowej, wydajnej i bezpiecznej nieruchomości, która w dodatku działa z jak najmniejszą szkodą dla środowiska naturalnego.