Dariusz Stasik

Prezes zarządu i właściciel W.P.I.P.


Inicjator rozwoju idei smart building w W.P.I.P., która obecnie jest podstawą strategii biznesowej firmy. Stworzył w firmie własny Dział Badań i Rozwoju oraz profesjonalną Pracownię Projektową. W rezultacie powstał pierwszy zeroenergetyczny budynek produkcyjno-biurowy w Polsce – Smart Building Center – certyfikowany w systemie LEED na poziomie Platinum oraz z certyfikatem WELL Building Standard.

Autor bloga GOOD TIME FOR SMART CITY (www.dariuszstasik.com) oraz nowatorskiego projektu SAVE THE PLANET (www.savetheplanet.pl) poświęconego wymianie doświadczeń i wiedzy z zakresu globalnych zmian ekologicznych, klimatycznych i technologicznych.

Członek Rady Programowej konferencji SMART CITY FORUM. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce zrównoważonego budownictwa oraz tematyce SMART CITY.