KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Filip Janicki Head of Business Transformation ISS


Użytkownicy mogą także w każdej chwili sprawdzić aktualne i nadchodzące wydarzenia w firmie, a nawet wziąć w nich udział wirtualnie. Jest to narzędzie sprzyjające efektywnej komunikacji wewnętrznej, a co za tym idzie budowaniu kultury organizacji opartej o dostęp do informacji, budowanie wspólnoty i poczucia przynależności, a dzięki temu zwiększeniu zaangażowania pracowników.