KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Grzegorz Gałka, Prezes zarządu FM Solutions


Pandemia przedefiniowuje globalnie sposób myślenia o znaczeniu usług FM. Kontrola dostępu, profesjonalny serwis sprzątający czy utrzymanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach, stały się kluczowymi elementami zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Od zapewnienia właściwej ochrony pracownikom zależy obecnie możliwość realizacji planów biznesowych i zdobywania przewagi konkurencyjnej.

Zintegrowane, planowo wdrażane usługi FM zawsze były ważnym ogniwem łańcucha wartości we wszystkich organizacjach o wysokiej kulturze pracy. Po zmianach w gospodarce, w prowadzeniu biznesów, które zaszły od początku 2020 r., świadomość znaczenia działań FM stała się powszechna. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że na przestrzeni ostatnich miesięcy FM zaczął być postrzegany jako jedna ze strategicznych branż gospodarki.

Wychodząc naprzeciw zmienionym oczekiwaniom klientów, wprowadziliśmy do oferty usługę ozonowania oraz automatycznego pomiaru temperatury. Rozumiejąc powagę sytuacji i biznesowe ryzyka związane z pandemią, skróciliśmy czas reakcji na zgłoszenia do absolutnego minimum. Możemy też w krótkim czasie opracować projekt, a także zainstalować system automatycznego pomiaru temperatury.

Realizację zleceń na stałą obsługę FM rozpoczynamy od stworzenia szczegółowego planu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego obiektu. Podstawą do opracowania szczegółowych wytycznych są przepisy ogólne oraz wewnętrzne procedury wdrożone i stosowane przez Klienta.
Nasze działania nakierowane są na osiągnięcie dwóch kluczowych celów:

zagwarantowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego – nasz personel pracuje wyłącznie z użyciem środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, środki odkażające). Każdy pracownik przed rozpoczęciem zmiany ma sprawdzaną temperaturę, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzamy wywiady środowiskowe, aby wykluczyć kontakt z osobami zakażonymi i chorymi na COVID-19,

zapewnienia ciągłości obsługi – dbamy o to, aby ograniczyć lub wręcz wykluczyć kontakt pomiędzy pracownikami z różnych zmian. Mamy opracowany system szybkich zastępstw w przypadku choroby lub kwarantanny części personelu – wszystko po to, aby zapewnić Klientowi ciągłość i najwyższy standard usług pomimo utrudnień związanych z epidemią.

FM Solutions chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą: konsultujemy oraz optymalizujemy zabezpieczenia wprowadzone przez Klientów. Podejmujemy się też opracowania kompleksowego projektu oraz wdrożenia zabezpieczeń dla całych obiektów, a także wszystkich zachodzących w nich procesów biznesowych.

 

O AUTORZE: Grzegorz Gałka

Prezes zarządu FM Solutions. Inżynier elektrotechnik, magister zarządzania, dyplomowany facility manager, od 15 lat związany z obsługą i utrzymaniem nieruchomości. Cenne doświadczenia w branży automotive w międzynarodowej firmie, jako specjalista i inżynier, zaczął zdobywać w 2005 r. Od 2011 r. kierownik techniczny na jednym z pierwszych budynków biurowych klasy A w Krakowie. W 2014 r. został dyrektorem operacyjnym, a w 2016 prezesem. W tym samym roku rozpoczął szybkie wprowadzanie na rynek FM nowej spółki. Obecnie zarządza kadrą wielu specjalistów, inżynierów we wszystkich dziedzinach utrzymania nieruchomości. Aktywnie prowadzi i wdraża wiele ciekawych nowatorskich projektów służących usprawnieniu obsługi nieruchomości.