KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Grzegorz Pióro, SPIE Building Solutions Technical Development Manager


W Polsce, podobnie jak w innych krajach, działająca sprawnie i w sposób niezakłócony infrastruktura krytyczna ma coraz większy wpływ na obywateli, struktury administracji i gospodarkę.

W odniesieniu do nieruchomości kluczowym etapem procesu zapewnienia ochrony infrastruktury krytycznej jest identyfikacja obiektów, urządzeń, instalacji lub usług, których zakłócenie funkcjonowania mogłoby spowodować sytuację kryzysową. Najczęściej do elementów budynkowej infrastruktury krytycznej zaliczane są systemy energetyczne, wodno-ściekowe, teleinformatyczne, bezpieczeństwa p.poż., przy czym klasyfikacja do właściwej kategorii zależy od charakteru obiektu i prowadzonej w nim działalności.

We wszystkich tych systemach może dojść do poważnych w skutkach awarii, dlatego stosowane są rozwiązania, które mają zapobiec przestojom jak: stosowanie zasilania rezerwowego (dwa przyłącza z SZR, UPS, agregaty prądotwórcze), układów redundantnych (chillery w chłodnictwie) czy monitoring parametrów urządzeń z analizą nieprawidłowości (czujniki wibracji wykrywające zużycie łożysk).

Równolegle do stosowania rozwiązań technicznych zapobiegających przestojom powinna być zapewniona właściwa organizacja utrzymania technicznego systemów z coraz częściej stosowanym podejściem predykcyjnym, które bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach IoT, M2M czy LoRaWAN.

Najbardziej skuteczne w zapobieganiu przestojom jest zatem połączenie właściwie pod kątem bezpieczeństwa zaprojektowanych systemów z nowoczesnym utrzymaniem bazującym na bieżącym monitorowaniu stanu urządzeń.

Warto pamiętać, że ochrona infrastruktury krytycznej to proces, który zakłada stopniowe dochodzenie do oczekiwanego rezultatu oraz nieustanne doskonalenie, ponieważ bezpieczeństwo tej infrastruktury to nie jest stan trwale stabilny ani tym bardziej produkt końcowy.

O AUTORZE: Grzegorz Pióro

Technical Development Manager. Manager, inżynier praktyk z pasją naukową. Absolwent Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej  Politechniki Warszawskiej. 25-letnie, wielobranżowe doświadczenie zdobywał kierując projektami  budowy i uruchamiania zakładów przemysłowych z innowacyjnymi technologiami w obszarze produkcji urządzeń zasilania rezerwowego. Projektował i nadzorował realizację systemów zasilania DC dla urządzeń infrastruktury krytycznej. W branży Tech FM wykorzystuje doświadczenie z pracy w przemyśle z akcentem na wykorzystanie najnowszych technologii – IoT, M2M, AI, blockchain.

Prywatnie interesuje się wieloma dziedzinami wiedzy, w tym astrofizyką, budową samolotów i pojazdów kosmicznych, historią podboju kosmosu.