KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Karol Brytek, Kierownik Projektu, Członek Zarządu AC Group


Udoskonaleniem klimatyzatorów jest energooszczędny system VRF, który jest idealny do modernizacji istniejących budynków bez instalacji chłodniczej. Jego energooszczędność zwiększa możliwość pracy jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
Nasi eksperci doradzą odpowiednie rozwiązania.