MARCIN KARYKOWSKI

DYREKTOR SPRZEDAŻY, DB ENERGY


Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i projektami dla instytucji finansowych oraz doradczych. Od 2009 roku ściśle związany z energetyką oraz przemysłem energochłonnym. Od 2016 roku zarządza sprzedażą w DB Energy S.A. – firmą zajmującą się efektywnością energetyczną (audyty efektywności energetycznej, koncepcje, projekty i realizacje związane z optymalizacją zużycia energii wraz z ich finansowaniem: umowy typu ESCO i EPC).
Ukończył Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu finansów, Prawa energetycznego, Europejskiego sytemu Handlu Emisjami (EU ETS), obrotu energią i gazem oraz prawami majątkowymi (TGE). Pasjonat odnawialnych źródeł energii.