KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Krzysztof Kogut, redaktor naczelny magazynu


W długofalowym podejściu, w którym obiekty fizyczne odgrywają znaczącą rolę (bowiem mają ogromny wpływ na praktycznie każdy aspekt funkcjonowania organizacji), istotne jest uwzględnienie kwestii poszanowania ekologii lokalnych społeczności oraz przejrzystości w zarządzaniu korporacyjnym. I choć wartości te były podnoszone w ciągu ostatnich 20 lat, to jeszcze nigdy nie występowały obok siebie w sposób tak wyraźny i klarowny, o czym mówili prelegenci. Czy organizacjom uda się wypracować spójne podejście do biznesu w duchu ESG, a organizacjom zarządzającym i dostarczającym usługi obiektowe odpowiedzieć na tę potrzebę  – okaże się wkrótce. Z pewnością jednak jest to wyraźny sygnał, że są to tematy istotne i należy na nie zwrócić uwagę.

Integracje  – nowy wymiar zarządzania

Zintegrowane podejście do zamawiania usług i zarządzania również nie jest nowością. W mojej niemal 10-letniej karierze zawodowej o IFM mówiło się już przynajmniej od dwóch sezonów. Dziś jednak, gdy dochodzimy do granic wydajności podaży oraz kiedy łańcuchy dostaw narażone są na przerwanie w wielu miejscach i z wielu powodów, istotne jak nigdy jest znalezienie i pozyskanie partnera biznesowego, który będzie w stanie z jednej ręki zarządzać wieloma procesami i dostawami, oszczędzając nasze siły własne i odciążając biznes poprzez lepszą organizację, wydajność, a także efektywność usług. Zdecydowanie zintegrowane usługi mogą się okazać odpowiedzią na wiele bolączek współczesnego biznesu nieruchomości choć ich wymiar i głębokość mogą się znacząco różnić w zależności od rozpatrywanego biznesu.