KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Łukasz Barcz Country Manager FOAMGLAS® Building


Jedynym w 100% pewnym sposobem na uniknięcie tych problemów jest zastosowanie w pełni paro- i wodoszczelnego materiału termoizolacyjnego. Tej charakterystyce odpowiada spienione szkło komórkowe FOAMGLAS®. Nieskończony współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej oznacza, że materiał zawsze i w każdych warunkach pozostaje suchy i wytrzymały. W jednym rozwiązaniu zyskujemy więc termoizolację, paroizolację, a także warstwę antykorzenną. Co więcej, przy znikomej masie własnej spienione szkło komórkowe wytrzymuje bardzo duże obciążenia mechaniczne, co umożliwia zastosowanie grubszej warstwy glebowej, które potwierdzają m.in. tarasy i dachy zielone w Łotewskim Narodowym Muzeum Sztuki, Berlińskiej Bibliotece Państwowej czy Centrum Sztuki Barbican w Londynie.

Niezmienny kształt (0% deformacji), bezawaryjna, szczelna ochrona przed wilgocią, brak mostków termicznych i stała lambda na zawsze – to wartości spienionego szkła komórkowego, które potwierdzają m.in. tarasy i dachy zielone w Łotewskim Narodowym Muzeum Sztuki, Berlińskiej Bibliotece Państwowej czy Centrum Sztuki Barbican w Londynie (zdjęcie poniżej).