KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Małgorzata Wilczek, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Polsce i krajach bałtyckich w ISS Facility Services.


Usługi Facility Management jako usługi z definicji wspierające biznesy Klientów muszą bezwzględnie zabezpieczać ciągłość tych biznesów niezależnie czy jest to produkcja żywności, leków czy też transakcje finansowe lub procesy IT.

Z tego powodu, od lat współpracując z międzynarodowymi organizacjami o wysokim poziomie analizy ryzyka, jako ISS na co dzień tworzymy, weryfikujemy, audytujemy i uzgadniamy Plany Kontynuacji Biznesu naszych Klientów w odniesieniu do usług FM i ich wpływu na bezpieczeństwo ludzi i budynków oraz na ciągłość biznesu naszych Partnerów.

Wskazanie potencjalnych ryzyk wraz z planem przywrócenia kluczowych procesów do działania w czasie okresu przejściowego oraz w trakcie świadczenia usług, coraz częściej staje się elementem RFI lub RFP. Dla nas jest to podstawowy proces, który opracowujemy PRZED rozpoczęciem usługi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić od dnia 1 pełną współpracę kryzysową i zgodność z procedurami.

Norma ISO 22301 nie jest powszechnie stosowanym dokumentem odniesienia w obszarze BCP. Większość organizacji posiada opisane i sprawdzone procesy ciągłości działania specyficzne dla danej branży, które wraz z pojawiającymi się, wcześniej nie znanymi zagrożeniami (np. ptasia grypa, ataki terrorystyczne, COVID-19) są na bieżąco uzupełniane.

O AUTORCE: Małgorzata Wilczek

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Polsce i krajach bałtyckich w ISS Facility Services.

Od 20 lat związana z Facility Management w międzynarodowych korporacjach zarówno po stronie operacyjnej jak i budowania wzrostu biznesów. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie modelu operacyjnego i finansowego dla sektorów prywatnego i publicznego w segmentach biurowym, przemysłowym, logistyczno-magazynowym, retail, obiektów sportowych czy szpitali. Niezmienny promotor zarządzania assetami w ujęciu długoterminowym dla osiągnięcia najbardziej efektywnych wskaźników jakościowych, budżetowych oraz ekologicznych.