KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Marcin Biskup, dyrektor operacyjny Engie Services


Niestabilność rynku energii może wymusić na niektórych biznesach poważne decyzje, w tym duże ograniczenia działalności. Jeśli firmy znajdą się na takiej sytuacji, to zapotrzebowanie na usługi pomocnicze, w tym FM, może zmaleć. W tej sytuacji świadczenie usług trzeba będzie przeorganizować, optymalizować pod względem kosztowym, a czasem być może nawet je zakończyć. Tego typu scenariusze będą stanowić dla nas spore wyzwanie.

Ważnym testem dla branży będzie walka z problemem braku odpowiedniej kadry w FM. Zmagamy się z nim już od jakiegoś czasu, a najbardziej brakuje techników i kierowników obsługi obiektów. Sądzę, że dobrym wyjściem może być zatrudnianie pracowników bez doświadczenia praktycznego i szkolenie ich, a także system awansów wewnętrznych czy pozyskiwanie kandydatów z polecenia dotychczasowych pracowników.