KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Marek Kitliński, mgr inż., termografista 2 poziomu ISO 18436-7


Na podstawie profesjonalnego badania wraz z obliczeniami rzeczywistego współczynnika U dla ścian wykonano projekt, zgodnie z którym konserwator zabytków przychylił się do faktycznej potrzeby poprawy nie tylko efektywności ekonomicznej czy ekologicznej, ale przede wszystkim poprawy komfortu termicznego użytkowników i zezwolił m.in. na wykonanie docieplenia od wewnątrz. W ostatnim czasie sprawdzaliśmy efekty tych modernizacji, potwierdzając ich skuteczność. Jednocześnie otrzymaliśmy pozytywne oceny zaprojektowanych modernizacji zarówno od inwestora, jak i przede wszystkim od użytkowników pomieszczeń, które odwiedzaliśmy podczas badań.