KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Martin Lipiński - dyrektor Działu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, AXI IMMO


W ramach ekspansji w tej samej lokalizacji w niektórych budynkach jako wyjście pojawi się opcja skorzystania z biura coworkingowego lub poszukania kompromisu i sprawdzenia, czy ewentualnie inny najemca będzie zainteresowany podnajmem części własnej powierzchni, z której obecnie nie korzysta. W przypadku decyzji o zmniejszeniu biura sytuacja jest nieco trudniejsza zwłaszcza dla najemców, którzy jeszcze przed pandemią podpisali umowy wiążące ich na 5 czy 7 lat. Spodziewamy się, że najczęściej stosowaną taktyką będzie wcześniejsze skorzystanie z opcji tzw. wakacji czynszowych i przeczekanie trudniejszego okresu. Natomiast w kontekście nowych umów widzimy tendencję do optymalizacji powierzchni, nawet do 30%. Zmiana ta związana jest z rosnącą rolą pracy z domu i zmianą dotychczasowej funkcji biura. W tym celu klienci proszą nas o wsparcie w rekomendacji architektów lub project managerów. Nowa organizacja przestrzeni ma zapewnić większy niż dotychczas komfort i bezpieczeństwo pracy. Z dotychczasowego rozkładu powinny pozostać systemy recepcji czy sal konferencyjnych, jednak możemy powoli przygotowywać się na zmniejszenie wielkości tzw. open space’ów i wzrostu znaczenia hot-desków. Biuro ma spełniać przede wszystkim funkcje zadaniowe, służyć jako miejsce spotkania z klientem, przedyskutowania projektów lub ważnej prezentacji firmowej, a także podsumowania tygodnia z managerem. W zależności od wykonywanego zadania powinniśmy spędzać w nim mniej czasu niż dotychczasowe 8 godzin dziennie. Niemniej, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i wybrać najlepszą z dostępnych opcji dla klienta