KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Norbert Ślusarczyk, Director of Engineering and Capital Projects, ISS


Ustalenie z liderami firmy, jaki jest cel przeprowadzki i jakie ma przynieść korzyści, to na pewno jeden z czynników, który może zaważyć na powodzeniu projektu lub jego fiasku.

Moją uwagę zwróciło także włączenie do prac nie tylko wyznaczonych osób, ale i wszystkich zespołów, co rzeczywiście przekłada się na poprawę jakości ich pracy w nowym biurze. Ankiety, warsztaty i wywiady dotyczące tego, co pracownicy chcieliby zmienić w nowej lokalizacji, zdecydowanie pomogą podjąć w początkowej fazie prac kluczowe decyzje.

Przewodnik przeprowadza nas przez wszystkie kolejne etapy przeprowadzki, sygnalizując najbardziej newralgiczne momenty i kamienie milowe całego procesu. Dokument jest uniwersalny, systematyzuje wiedzę i może zostać z powodzeniem wykorzystany przez każdą firmę.