KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Magda Szubert, Concept Development Manager w Ecophon Saint-Gobain


Kształtując środowisko dla ludzi, nie możemy zapominać także o wpływie naszych działań na planetę. Tak było w przypadku biur Santander. Świadczy o tym m.in. wybór rozwiązań akustycznych o przebadanym i udokumentowanym wpływie na środowisko naturalne w całym cyklu życia i najniższym śladzie węglowym spośród rozwiązań tego typu dostępnych na rynku. Warto też zwrócić uwagę na zastosowanie standardowych produktów, a więc tych generujących mniejsze odpady, w niestandardowy sposób, np. poprzez naniesienie nadruku.