KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Romana Dziedzic, CEO Regiolux


W ten sposób wspieramy klientów do zdobycia  białych certyfikatów, a w późniejszym etapie do przygotowania się do raportowania ESG. Co prawda, nie bierzemy bezpośredniego udziału w raportowaniu czy procesie certyfikacji, ale przekazujemy informacje dotyczące energooszczędności naszych rozwiązań do wykonawcy lub bezpośrednio do inwestora.

Tak jak słusznie zauważył Adrian Biesaga w wywiadzie, my również widzimy trend rosnącego zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe przeznaczone do lekkiej produkcji. Idealnie w takim przypadku sprawdzają się nasze szynowe rozwiązania (system szyn nośnych SDT).  Szyny  dają możliwość szybkiej zmiany aranżacji oświetlenia, dostosowania jego natężeń do ewentualnych zmian rozmieszczenia maszyn na obiekcie, ułatwiają deweloperom prostą zmianę z obiektu magazynowego ze składowaniem pod obiekt przeznaczony do produkcji. Szyny nośne stanowią także infrastrukturę pod  inne urządzenia, np czujniki, oświetlenie awaryjne.