KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Szymon Śliwiński DYREKTOR OPERACYJNY INNOVATIVE FACILITY MANAGEMENT POLSKA


Rozwiązania te rzadko mają pełne zastosowanie w istniejących, a nawet nowo projektowanych budynkach, dlatego ich implementacja przez świadomych dostawców usług FM z jednej strony jest odpowiedzią na zapotrzebowanie właścicieli i zarządców nieruchomości, z drugiej będzie realnym wkładem w osiągnięcie celu postawionego przez UE na 2050 r.