TAJEMNICA POLISZYNELA - ciąg dalszy:


Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Najczęściej jest nimi ignorancja zagrożeń przez zamawiających, choć wina leży także po stronie usługodawców. Nikt nie zakłada, że może stać się coś złego, a nawet jeśli się stanie, to ochrona i tak przecież okazuje się wówczas nieskuteczna. Jednak zapewnienie ochrony fizycznej jest konieczne i musimy spełnić to wymaganie, więc jako klienci wybieramy rozwiązanie po prostu najtańsze. Mimo że z reguły większą świadomość przejawiają korporacje, to i im także zdarzają się błędy tego typu. Otrzeźwienie przychodzi, gdy faktycznie w obiekcie zostanie wyrządzona poważna szkoda.

Jednak warto dodać, że czasami osoby z pewnymi niepełnosprawnościami mogą realizować się zawodowo w branży bezpieczeństwa, np. obsługując monitoring. Dobór pracownika w tym obszarze usług dla nieruchomości powinien, podobnie jak w innych specjalizacjach, być dokonywany na podstawie jego umiejętności i wiedzy, a także kondycji zdrowotnej pozwalającej mu na wykonywanie powierzonych mu obowiązków. Może przy wyborze partnera ds. usług ochrony warto więc sprawdzić, kogo zatrudnia i na jakich zasadach.