KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager, Tork


Od kilku miesięcy odnotowujemy wzrost zainteresowania kierowników obiektów, chcących zamienić suszarki na ręczniki papierowe. To pokazuje, że zastosowanie rozwiązań zwiększających poczucie bezpieczeństwa użytkowników staje się priorytetem dla menedżerów. W tym miesiącu udostępniliśmy nowy pakiet produktów higienicznych Tork dla biur, którego głównym celem jest pomoc zarządcom obiektów w sprostaniu zwiększonym wymaganiom w zakresie higieny. Tym samym Tork chce pokazać, że biuro może być zawsze bezpieczne i czyste, a podejmowane działania – wydajne i zgodne ze zrównoważonym rozwojem.