KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Robert Szczepański, AFPRO FILTERS POLAND


b) opcję wyłączenia odzysku ciepła opartego na recyrkulacji powietrza wywiewanego poprzez zamknięcie komory mieszania w centralach wentylacyjnych.
W przypadku central wyposażonych w obrotowy regenerator odzysku ciepła, w których zachodzi ryzyko przedmuchów między strumieniami powietrza wywiewnego i nawiewanego można ograniczyć opcję pracy regeneratora.

c) zwiększeniu ilości wymian w pomieszczeniach poprzez zwiększenie wydajności central wentylacyjnych (o ile to możliwe). Zwiększona krotność wymian pozwala na efektywniejsze usunięcie powietrza zużytego i zastąpienie go powietrzem świeżym i przefiltrowanym (z zewnątrz). Pomysł zamiany standardowych filtrów na filtry absolutne HEPA w centralach wentylacyjnych może znacznie pogorszyć wydajność systemu zmniejszając tak istotną dla ochrony przed Sars-CoV-2 liczbę wymian powietrza w pomieszczeniach.