MACIEJ KRÓL

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, BUSINESS LINK


Maciej Król dołączył do zespołu Business Link w styczniu 2018 r. i pełni obecnie funkcję dyrektora zarządzającego. Odpowiada za strategię biznesową, rozwój produktu, standaryzację usługi i zarządzanie zespołem specjalistów rynku nieruchomości. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w obszarze IT, marketingu korporacyjnego, doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości, optymalizacji procesów biznesowych oraz restrukturyzacji. Odpowiadał za tworzenie i koordynację m.in. zespołów asset managementu, leasingu i project managementu.

Ma tytuły członkowskie Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) oraz Urban Land Insitute.