KRZYSZTOF NOWAK

EKSPERT OBSZARU OBIEKTÓW LOGISTYCZNYCH


Studiował na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, mgr inż. budownictwa lądowego w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych. Ma uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych. Posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Pracował na stanowiskach kierownika robót sanitarnych, inspektora nadzoru, jest kierownikiem obsługi technicznej oraz udziałowcem firmy projektowej.

Pracował w jednostkach organizacyjny MON, Est-On Property Management Sp. z o.o. (Echo Investment S.A.), Manufaktura Sp. z o.o., Raben Polska Sp. z o.o., Strabag Property and Facility Services Sp. z o.o., CBRE Sp. z o.o.

Ma szerokie doświadczenie w zakresie planowania inwestycji, nadzoru inwestorskiego, projektowania, budowy, eksploatacji, prowadzenia negocjacji umów o roboty budowlane, usługi, zakup nieruchomości, umów najmu, opracowywanie specyfikacji i dokumentacji przetargowych, tworzenie struktur organizacyjnych i procedur wewnętrznych. Kieruje zespołami pracowników, zarządzania nieruchomościami magazynowymi, biurowymi i niezabudowanymi.