ROBERT SZCZEPAŃSKI

AFPRO FILTERS POLAND


Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, od 2007 roku związany zawodowo z branżą HVAC. Od 2018 roku specjalista techniczno – handlowy w firmie AFPRO Filters Poland Sp. z o.o.