Jak wykorzystywać przestrzenie wspólne w biurze podczas pandemii? W jaki sposób zmieniają się ich funkcje? I czego dziś potrzeba zespołom i organizacjom? Artykuł omawia ważniejsze kwestie związane z przeprojektowywaniem istniejących i projektowaniem nowych przestrzeni do spotkań, nie tylko sal konferencyjnych, lecz także całych stref, w których można organizować spotkania osób pracujących w firmie oraz gości zewnętrznych. Wyjaśnia, jak zmiany praktyk organizacyjnych pociągają za sobą zmiany w organizacji przestrzeni i jak je wprowadzać, by uniknąć generowania nadmiernych kosztów.