MAGAZYN OBIEKTY
Mediapack 2021

Pobierz

MOBILNY
MAGAZYN BRANŻOWY

“Obiekty” to nowoczesny magazyn edukacyjny, którego celem jest podnoszenie jakości dyskusji w branży nieruchomości, administracji, zarządzania, utrzymania obiektów oraz strategicznego wsparcia biznesowego. Dostarczamy profesjonalną i niezależną wiedzę rynkową w różnych obszarach biznesu, integrując wiele dziedzin związanych z inwestycjami, zarządzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem obiektów. Na łamach w pełni cyfrowego magazynu czytelnik znajdzie aktualne informacje rynkowe i inspiracje, najlepsze wzorce managerskie oraz bezcenną wiedzę branżową.

PLAN WYDAWNICZY 2021

OBIEKTY 1/2021

PREMIERA: 23 LUTEGO 2021

Temat przewodni:

Przyszłość obiektów

Focus branżowy:

Technika i inżynieria


Zmiania się sposób w jaki korzystamy z fizycznej przestrzeni. Zarówno biznes jak i ludzie muszą dostosowywać się do nowych warunków. Jakim wymogom będą musiały odpowiadać obiekty przyszłości i jak wpisywać się będą w wieloletnie strategie? Jak będziemy je wykorzystywali i na co zostaną położone najważniejsze akcenty ?

OBIEKTY 2/2021

PREMIERA: 26 KWIECIEŃ 2021

Temat przewodni:

Komfort człowieka

Focus branżowy:

Środowisko pracy


Dla każdego “komfortowe warunki pracy” oznaczają coś zupełnie innego. Pojęcie komfortu i jego zapewnienia jest bardzo ulotnym zagadnieniem albowiem zależy od indywidualnych preferencji ludzkich. Bardzo trudno jest mówić o idealnych warunkach pracy dla większych grup i zespołów, niemniej jednak istnieje wiele dobrych praktyk tworzonych przez doświadczonych facility managerów, zarządców, ekspertów od obszaru inżynierii czy ergonomii, które warto znać i wdrażać by zapewnić ludziom wymagane optimum.

OBIEKTY 3/2021

PREMIERA: 25 CZERWCA 2021

Temat przewodni:

Zielone obiekty

Focus branżowy:

Energia i ekologia


Przekształcanie organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych i zielonych bytów odbywa się przede wszystkim poprzez przekształcenie obiektów, które użytkują w kierunku większej efektywności i sprawności. To właśnie od zadań działów utrzymania i zarządzania obiektami zależy w dużej mierze w jakim stopniu dokona się zielona transformacja. Jednak bez wsparcia z góry nie będzie to możliwe.

OBIEKTY 4/2021

PREMIERA: 26 SIERPIEŃ 2021

Temat przewodni:

W obliczu ryzyka

Focus branżowy:

Bezpieczeństwo w obiektach


Zapewnienie ciągłości działania procesów w organizacjach to ogromne wyzwanie, dla wszystkich działów real estate i administracji. Spektrum zagadnień jest bowiem niezwykle szerokie a specyfika działalności każdej organizacji narzuca dodatkowe obszary ryzyka, jakie należy uwzględnić w strategiach business continuity. To wydanie poświęcone jest w pełni tematyce bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach

OBIEKTY 5/2021

PREMIERA: 25 PAŹDZIERNIK 2021

Temat przewodni:

Modernizacje i budowa

Focus branżowy:

Construction, budowlanka i remonty


Dla obiektów każda modernizacja to zabieg poprawiający jego atrakcyjność, wartość oraz efektywność. Jednakże prowadzenie operacji remontowych na żywym organizmie jest szczególnie trudne i wiąże się ze szczególnym nakładem prac planistycznych i projektowych. Trud włożony w takie działanie zazwyczaj wart jest jednak swojej swojej ceny i finalny efekt powinien zadowolić użytkowników - ale czy na zawsze?

OBIEKTY 6/2021

PREMIERA: 10 GRUDZIEŃ 2021

Temat przewodni:

Technologie i technika

Focus branżowy:

Instalacje obiektowe


Środowisko obiektów i ich utrzymania wymaga przede wszystkim kompetencji inżynierskich i profesjonalnego podejścia do zarządzania nimi. Zdolność zarządzania skomplikowanymi instalacjami wymaga przede wszystkim wiedzy ale także praktycznego doświadczenia, w ich obsłudze. Nowoczesne obiekty to także coraz częściej rozwiązania z obszaru prop- tech które choć są technologiami często nie dotyczą jedynie obszaru techniki a wykraczają daleko poza nią, otwierając zarządcom, facility managerom i real estate managerom zupełnie nowe możliwości.

CYFROWY I TRADYCYJNY

4

PRZEGLĄDAJ UKŁADY!


Układ każdego nasz artykuł jest niepowtarzalny. Tutaj nie wieje nudą! Pragniesz szybko przejrzeć najciekawsze rozkładówki? Żaden problem.

5

DZIEL I BĄDŹ


Bądź agentem zmiany. Pragniesz szybko podzielić się wiedzą ze znajomymi? Wpłynąć na ich perspektywę? A może zaangażować? Udostępnij nasze treści.